Қаралу күнделігі

Күні Қысым Тамырдың соғуы Салмақ Бой Дене массасының индексі Қандағы глюкоза (ммоль/л) Несептегі глюкоза (ммоль/л) Нан бірлігі Қандағы холестерин Түсіндірме